Bewegen in Rouw

4 feb.
10-13u

Noachstraat 2
Leiden
30,- euro

Aanmelden- post@mariegoeminne.nl


In deze workshop wil ik je uitnodigen om je rouw, die je ook zo lijfelijk kunt ervaren, te ontmoeten en in beweging te brengen. De workshop begint met het opzoeken van bronnen in je lijf. Dat zijn kwaliteiten die je een gevoel van steun, grond of levendigheid kunnen geven en die je ook letterlijk fysiek kunt opzoeken en ervaren. En die je in het proces van rouw houvast kunnen geven.

In contact met je lichaam en die bronnen ga je luisteren en voelen; om je aanwezigheid uit te nodigen daar, waar rouw voelbaar is. Door middel van adem en beweging ontmoet je deze plek en maak je de weg vrij om een dans te wagen met jezelf en je rouw. 

Via opdrachten, zoals geleide meditaties, gewaarwordingsoefeningen, bewegingsonderzoek en -improvisaties, zullen we het thema met en in ons lijf exploreren. We benoemen wat vertrouwd is voor ons en wat nieuw is. Wat ons steunt en plezier geeft, en wat spannend en kwetsbaar voelt. Door ons lijf erin te bewegen geven we ruimte en draagkracht aan het ‘gevoelde’.

"Ik voelde me veilig bij je en bij de anderen. In de warmte die we met elkaar hadden kon ik mijn emoties gemakkelijk op laten komen. Het fysiek ervaren van mijn worsteling met de dood van mijn ouders was nieuw voor me en heel bijzonder. Ik kwam moe thuis, niet op een zware manier, maar juist alsof ik veel zwaars had achtergelaten" 
Ervaring van Maarten B.

De workshop werkt enerzijds openend en verkennend rond het thema verlies. Anderzijds zijn deze bijeenkomsten erop gericht om bedding, rust en steun te kunnen ervaren in je lichaam, in jezelf en in het contact met de ander. Ieder krijgt de ruimte om op zijn eigen, unieke wijze zijn (rouw)dans te vinden. We werken zowel individueel als in duo’s en delen ons proces met elkaar.

Wie is Marie

Marie Goeminne is sinds haar kindertijd al gefascineerd door het menselijk lichaam. Via het lichaam kan ze zich uitdrukken, zichzelf laten zien. Ze werd danser en later choreografe. Emoties, overtuigingen en zielenroerselen ziet ze als bewegingen die via het lichaam vorm krijgen en tot uitdrukking komen. Gedurende de jaren ging ze zich meer en meer verdiepen in de wisselwerking tussen lichaam en geest. Dat leidde ertoe dat ze Boeddhisme ging beoefenen en later biodynamische psychotherapie ging studeren. Marie vindt het interessant haar danskennis met haar kennis uit de biodynamische psychotherapie te verbinden. Daarbij hebben de thema’s die ze gedurende haar workshops onderzoekt altijd een persoonlijk verhaal.